Koncept monitorowania i zarządzania przestrzenią powietrzną w Polsce

i na świecie, opracowany przez firmę Dron House S.A.

“STOP!” BAŁAGANOWI W PRZESTRZENI POWIETRZNEJ!

PODSTAWOWE ELEMENTY SYSTEMU MONITORINGU UAV

1. URZĄDZENIE MONITIORUJĄCE

Niezależne urządzenie monitorujące zamontowane w każdym bezzałogowym statku powietrznym w Polsce. Umożliwi jednokierunkowy transfer danych, na bieżąco dostarczając do Centrum Operacyjnego informacje o pozycji drona (I etap wdrożenia).

 

2. ZINTEGROWANY MODUŁ MONITORINGU

Zintegrowany z autopilotem moduł monitoringu, montowany w każdym dostępnym w Polsce dronie i umożliwiający dwukierunkowy transfer danych: przesyłanie w czasie rzeczywistym informacji o pozycji drona do Centrum Operacyjnego oraz przejęcie przez Operatora Systemu kontroli nad alarmowymi procedurami powrotu do miejsca startu i lądowania w sytuacji kryzysowej (II etap wdrożenia).

 

3. CENTRUM OPERACYJNE

Centrum Operacyjne odpowiedzialne za stały nadzór ruchu dronów w powietrzu, aktywowanie i dezaktywowanie stref zakazów lub ograniczeń lotów dronów, aktualizację mapy stref powietrznych, ostrzeganie o naruszeniu strefy (I etap wdrożenia), identyfikację operatorów UAV w powietrzu, wydawanie komend odwrotu dla dronów naruszających strefy (II etap wdrożenia), kontakt ze służbami prewencji.

 

4. APLIKACJA KLIENCKA

Aplikacja kliencka przeznaczona dla szerokiego kręgu odbiorców: od operatorów dronów przez pilotów aż do służb specjalnych i organów odpowiedzialnych za nadzór nad przestrzenią powietrzną w Polsce. Każdej kategorii użytkowników przypisane będą odpowiednie poziomy dostępu:

od możliwości przeglądania udostępnionych treści poprzez możliwość dodawania informacji, aż po możliwość pełnej edycji w ramach przyznanych uprawnień.

OBECNY STAN

PRZESTRZENI

POWIETRZNEJ

STAN PRZESTRZENI POWIETRZNEJ

PO WPROWADZENIU SYSTEMU

MONITORINGU UAV

NAJWAŻNIEJSZE CELE PROPONOWANEGO ROZWIĄZANIA

ZAPEWNIENIE BEZPIECZEŃSTWA RUCHU LOTNICZEGO

Najważniejszym filarem polskiego systemu monitoringu dronów

jest zabezpieczenie pasażerskiego ruchu lotniczego przed kolizją

z dronem. Jest to możliwe dzięki zastosowaniu tzw. „separacji” dronów i statków pasażerskich w drogach powietrznych oraz dzięki technologii „odbicia lustrzanego”, czyli zastosowaniu tzw. „separacji kulistej” dookoła statku powietrznego, np. śmigłowca ratunkowego.

 

MONITOROWANIE RUCHU DRONÓW W POLSKIEJ

PRZESTRZENI POWIETRZNEJ W CZASIE RZECZYWISTYM

Nasz system zapewnia 100% gwarancji monitorowania dronów

w przestrzeni powietrznej. Oparty jest na aplikacji mapy Polski

i świata, gdzie wszystkie drony cywilne, uprzywilejowane i specjalne

są oznakowane i widoczne na jednym ekranie urządzenia mobilnego. Dzięki temu, wszystkie strefy kontrolowane i niekontrolowane są odpowiednio zarządzane i monitorowane.

 

IDENTYFIKACJA OPERATORÓW I DRONÓW

ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W POWIETRZU

Identyfikacja operatorów i dronów znajdujących się w czasie rzeczywistym w powietrzu jest możliwa tylko i wyłącznie dzięki zastosowaniu naszego systemu, opartego na informacjach dotyczących operatora i drona podanych podczas rejestracji.

Dzięki temu, wszyscy operatorzy i drony są widoczni w danej

okolicy na ekranie dowolnego urządzenia mobilnego.

 

IDENTYFIKACJA NIEAUTORYZOWANYCH LOTÓW

Identyfikacja lotów nieautoryzowanych w czasie rzeczywistym

jest kluczowym filarem zapewniającym bezpieczeństwo ruchu lotniczego. Dzięki temu, możliwe jest kontrolowanie ruchu powietrznego w czasie rzeczywistym co pozwala na szybką reakcję instytucji monitorującej, operatora i odpowiednich służb.

 

ZAGWARANTOWANIE NIENARUSZALNOŚCI STREF ZAKAZU DEFINIOWANYCH W CZASIE RZECZYWISTYM LUB NAŁOŻENIE OGRANICZEŃ NA LOT BEZ ZEZWOLENIA

Nienaruszalność stref zakazu jest zagwarantowana dla wszystkich stref zakazu lotu, np. lotnisk. Żaden cywilny dron nie ma dostępu do tego typu stref. Specjalne kody dla dronów, umożliwiają autoryzację wlotu w czasie rzeczywistym w strefę zakazu.

Spółka Dron House S.A. przygotowała rozwiązanie umożliwiające poinformowanie operatora sterującego UAV – lub każdej innej osoby – o naruszeniu strefy zakazu lotów, a w razie konieczności także zmuszenie UAV do przerwania lotu, lądowania lub automatycznego powrotu do punktu startu.

 

Proponujemy kompletny, gotowy system, który błyskawicznie

i radykalnie zwiększy bezpieczeństwo ruchu lotniczego i ureguluje polski rynek dronów, rozwijający się dziś w ogromnym tempie

i w sposób niekontrolowany.

WIĘCEJ SZCZEGÓŁÓW NA TEMAT ZAŁOŻEŃ

FUNKCJONOWANIA SYSTEMU MONITORINGU UAV ZNAJDĄ
PAŃSTWO NA DEDYKOWANEJ STRONIE INTERNETOWEJ >>

SIEDZIBA:

ul. Puławska 2,

02-566 Warszawa

  +48 884 330 477

OŚRODEK SZKOLENIOWY:

ul. Puławska 2,

02-566 Warszawa

  +48 505 040 886