Dron House S.A. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn.: „Stworzenie Laboratorium Monitoringu i Bezzałogowych Statków Powietrznych (BSP) firmy Dron House S.A.”

 

Celem projektu jest utworzenie laboratorium badawczo-rozwojowego, którego głównym zadaniem jest prowadzenie przez wykwalifikowaną kadrę badań naukowych i prac rozwojowych w wydzielonych i przystosowanych do tego typu działalności pomieszczeniach oraz z wykorzystaniem infrastruktury badawczo-rozwojowej.

 

Efektem projektu jest realizacja Agendy Badawczej, w tym:

  1.  Stworzenie Laboratorium Badawczo-Rozwojowego (zakup wyposażenia),
  2.  Prowadzenie prac badawczo-rozwojowych, prowadzących do powstawania innowacji produktowych i procesowych.

 

WARTOŚĆ PROJEKTU BRUTTO: 4 270 560,00 PLN

DOFINANSOWANIE PROJEKTU Z UE: 1 388 800,00 PLN

Dron House S.A. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn.: „Podniesienie poziomu konkurencyjności i innowacyjności firmy
Dron House S.A. poprzez uzyskanie dostępu do rynku kapitałowego”

 

Głównym celem projektu jest uzyskanie dostępu do rynku NewConnect oraz podniesienie poziomu konkurencyjności i innowacyjności firmy
Dron House S.A. Cele szczegółowe i efekty projektu są następujące:

  • Uzyskanie wsparcia w zakresie doradztwa wyspecjalizowanego podmiotu posiadającego wiedzę i doświadczenie przy pozyskiwaniu finansowania na NewConnect,
  • Opracowanie dokumentów i analiz w zakresie niezbędnych do pozyskania finansowania na NewConnect,
  • Nawiązanie kontaktów z potencjalnymi inwestorami,
  • Uzyskanie dostępu do rynku kapitałowego,
  • Podniesienie poziomu konkurencyjności i innowacyjności w ramach działalności Spółki.

 

WARTOŚĆ PROJEKTU: 246 000  PLN

DOFINANSOWANIE PROJEKTU Z UE: 98 000 PLN

SIEDZIBA:

ul. Puławska 2,

02-566 Warszawa

  +48 884 330 477

OŚRODEK SZKOLENIOWY:

ul. Puławska 2,

02-566 Warszawa

  +48 505 040 886