POLSKA MOŻE ZOSTAĆ LIDEREM CYWILNEGO RYNKU DRONÓW W EUROPIE

data: 2016.02.02

Aby zagwarantować długoterminową konkurencyjność krajowego przemysłu obronnego

i zapewnić niezbędne nowoczesne zdolności, konieczne jest utrzymanie wiedzy fachowej

z zakresu badań i technologii obronnych, w szczególności dotyczącej krytycznych technologii obronnych. Rada Europejska wzywa Komisję Europejską i Europejską Agencję Obrony do ścisłego współdziałania z państwami członkowskimi w celu opracowania wniosków, które pobudziłyby dalsze badania w dziedzinie technologii podwójnego zastosowania. Zważywszy na to, wytyczone zostały kierunki rozwoju przemysłu obronnego, które dotyczą:

 • opracowania bezzałogowych systemów powietrznych (RPAS) w horyzoncie czasowym 2020–2025;
 • przygotowania programu europejskich systemów RPAS klasy MALE (zdolnych do długotrwałych lotów na średniej wysokości) następnej generacji;
 • stworzenia społeczności użytkowników RPAS wśród uczestniczących państw członkowskich będących ich właścicielami i eksploatatorami, ścisła synergia z Komisją Europejską w zakresie regulacji prawnej (dotyczącej początkowej integracji RPAS z europejskim systemem lotnictwa do 2018 r.); odpowiednie finansowanie działalności dotyczącej badań i rozwoju.

 

Polska pomimo formalnego uczestnictwa w programach unijnych (EDA i ESA) i opłacania wysokiej (miliony euro) składki w kilku przedsięwzięciach unijnych związanych z osiągnięciem nowych zdolności bojowych (np. aktywna samoobrona pojazdów bojowych, Era-Autarkia autonomiczna platforma bezzałogowa, łączność satelitarna oraz inne ujęte w Konkluzjach Rady Europejskiej z 19-20 grudnia 2013 r.), de facto nie jest uczestnikiem żadnego większego europejskiego programu zbrojeniowego!!!

 

Spółka Dron House S.A. jest liderem w zakresie opracowania i wdrażania innowacyjnych systemów monitorowania dronów w Polsce. Tworzą ją profesjonaliści związani z rynkiem urządzeń zdalnie sterowanych od 1997 r. oraz pionierzy, którzy jako pierwsi w Polsce zaczęli budować i wykorzystywać bezzałogowe statki powietrzne (BSP) i przeprowadzili pierwszą

w Polsce transmisję wideo online, przeprowadzoną z pokładu drona. Spółka Dron House S.A. podjęła decyzję, że firma będzie rozwijała swoje doświadczenia z bezzałogowcami.

Przez lata spółka inwestowała w technologie bezzałogowe, zdobywając unikalne kompetencje. Dziś Dron House S.A. posiada wszystkie elementy elektroniki istotne dla bezzałogowców: pokładowy komputer misji, autopilota, system bezpiecznych linków cyfrowych. Spółka skutecznie współpracuje z wieloma podmiotami, dostarczając gotowe rozwiązania oraz technologię.

Nasze produkty, usługi oraz szkolenia zamówili m.in.:

 • Urząd Lotnictwa Cywilnego,
 • Polska Agencja Żeglugi Powietrznej,
 • Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia w Zielonce,
 • Żandarmeria Wojskowa,
 • Polskie Koleje Państwowe.

 

Wybór tego systemu daje niebywałą szansę dalszego rozwoju tej technologii przez krajowy przemysł. Po drugie - ale równie istotne - gwarantuje nam bezpieczeństwo. Produkując systemy bezzałogowe siłami krajowych przedsiębiorstw, mamy pewność, że kluczowe elementy systemów będą w pełni kontrolowane przez Polskę (przypomnijmy wojnę gruzińsko – rosyjską kojarzoną najczęściej z utratą przez Gruzinów w 2008 r. dwóch wartych kilkadziesiąt milionów dolarów bezzałogowców Hermes 450 na skutek zakłócania ich systemów łączności przez stronę rosyjską, oraz incydent z grudnia 2011 r. kiedy to USAF utracił RQ 170 Sentinel w wyniku cyberataku przygotowanego przez Iran , Chiny i Rosję) będzie można więc na nich polegać

w każdej sytuacji – pokoju i wojny.

 

Spółka nie spoczęła na laurach i stale rozwija swoje kompetencje w dziedzinie systemów bezzałogowych. Wszystkie elementy autorskiej konstrukcji komputera Grupy Dron House S.A., czyli podzespoły, sterowniki i oprogramowanie są w całości wynikiem prac polskich inżynierów

i naukowców. Jest to szczególnie ważne w aspekcie bezpieczeństwa narodowego oraz uniknięcia wykorzystania w potencjalnych atakach terrorystycznych komputera zamontowanego

w dowolnym, zdalnie sterowanym obiekcie dostępnym na rynku.

 

W Dron House S.A. powstają:

 

SYSTEM MONITORINGU DRONÓW (SMD)

System Monitoringu Dronów w czasie rzeczywistym, który jest opatentowany na terenie Unii Europejskiej (wzór przemysłowy nr 002806976 OHIM), Stanów Zjednoczonych (nr 47642 WIPO) oraz w Turcji, Singapurze, Norwegii, Korei, Japonii i Szwajcarii.

 

System Monitoringu Dronów jest kompleksowym projektem pod względem prawnym, technicznym oraz organizacyjnym, co sprawia, że jest unikatowym rozwiązaniem na skalę europejską i światową pod względem jego zaawansowania i potencjału rozwojowego. SMD jest jedynym na świecie, w pełni autonomicznym, opracowanym przez polskich inżynierów funkcjonującym systemem pozycjonowania i monitorowania dronów w czasie rzeczywistym, który radykalnie zwiększa bezpieczeństwo ruchu lotniczego i reguluje dynamicznie rozwijający się rynek dronów. Atutem opatentowanego na trzech kontynentach systemu jest łatwość jego wdrożenia dzięki zastosowaniu technologii telefonii komórkowej i GPS. Do podstawowych zalet systemu należy zaliczyć zapewnienie bezpieczeństwa ruchu lotniczego poprzez: identyfikację operatorów, pozycjonowanie i monitorowanie dronów w czasie rzeczywistym przez zarządzającego przestrzenią powietrzną, uniemożliwienie nieautoryzowanych lotów, zagwarantowanie nienaruszalności stref zakazu, bądź nałożenie ograniczeń na lot bez zezwolenia. SMD jest także źródłem informacji o przestrzeni powietrznej i może być wykorzystany do syntetyzowania RAP (Recognized Air Picture). Stanowi więc uzupełnienie systemu ułatwiającego kontrolę całej przestrzeni powietrznej i zwalczania środków napadu powietrznego potencjalnego przeciwnika. Może być więc integralną częścią TARCZY POLSKI.

W niedalekiej przyszłości informacje uzyskane dzięki SMD pozwolą na niszczenie bsl w systemie Zwalczania Bezzałogowych Systemów Powietrznych (Counter Unmanned Aerial Systems CUAS). Prace rozwojowe i budowa elementów oraz systemu zwalczającego bsl mogą stać się szansą dla rozwoju krajowych instytutów naukowo-badawczych i przemysłu zbrojeniowego, oraz polskim produktem eksportowym.

 

KOMPUTER

Konstruktorzy Dron House S.A. opracowali unikalne w tej dziedzinie algorytmy, w efekcie których powstał nowoczesny program i układ zarządzania lotem. To przełomowe technologicznie rozwiązanie pozwala na zaawansowaną stabilizację lotu, autonomiczny lot zgodnie z planem misji przyjętym przez operatora drona z możliwością wprowadzania zmian w czasie rzeczywistym oraz autoryzację lotu. Opracowany przez Grupę Dron House S.A. komputer pokładowy wyposażony jest w moduł obliczeniowy z funkcją arbitrażu, która zapewnia ciągłość działania i bezawaryjność systemu lotu.

 

Moduły wchodzące w skład układu komunikują się ze sobą z wykorzystaniem bezpiecznej

i odpornej na zakłócenia łączności. Nie istnieje zatem możliwość przejęcia drona przez stronę trzecią, jak miało to już miejsce w szeregu konfliktów zbrojnych. Integralną częścią układu sterującego jest lokalizator umożliwiający pozycjonowanie i monitorowanie drona w czasie rzeczywistym przez zarządzającego przestrzenią powietrzną. Istotnym walorem komputera jest możliwość zaprogramowania stałych i zmiennych elementów przestrzeni powietrznej.

Integralną częścią układu sterowania jest urządzenie powszechnie nazywane „czarną skrzynką”. Pozwala ono na rejestrację parametrów lotu oraz stanu technicznego drona, jest zabezpieczone

w sposób uniemożliwiający zniszczenie zarejestrowanych danych. W przypadku rozbicia drona lokalizuje jego położenie oraz identyfikuje właściciela zarejestrowanego w systemie.

 

Najważniejsze cechy komputera:

 • mechanizm arbitrażu zapewnia niespotykany dotąd, unikalny, wysoki poziom wiarygodności i bezpieczeństwa dla wszystkich obiektów zdalnie sterowanych;
 • mechanizm arbitrażu, poprzez wzajemną asekurację procesorów, zapewnia unikalny poziom niezawodności komputera;
 • redundancja kodu oraz modułów elektronicznych;
 • implementacja modułów krytycznych sterowania i modułów sensorycznych;
 • zastosowanie bezpiecznej i odpornej magistrali komunikacyjnej;
 • klastry obliczeniowe pozwalają na rozszerzenie funkcjonalności oraz mocy  obliczeniowej poprzez zwiększenie modułów;
 • zwiększenie bezpieczeństwa i przyśpieszenie procesu prototypowania algorytmów sterowania z wykorzystaniem pętli SIL (ang. Software in the Loop), HIL (ang. Hardware in the Loop), MIX (rozwiązanie mieszane), wirtualnych czujników oraz wirtualnych członów wykonawczych.

 

Możliwości operacyjne komputera stanowiącego kluczowy element SMD wpisują się

w wymagania stawiane przez EASA krajom członkowskim, dotyczące integracji przestrzeni powietrznej dla lotów załogowych i bezzałogowych, które powinny być spełnione do 2018 r. Ponadto zastosowanie proponowanego układu w dronach w ramach np. krajowego systemu monitorowania dronów uporządkuje ich ruch w przestrzeni powietrznej, co będzie miało wpływ

na podniesienie bezpieczeństwa państwa.

 

LOKALIZATOR BSP

Lokalizator BSP oraz platform wodnych i lądowych, który jest samodzielnym urządzeniem,

ale może być zintegrowany z komputerem misji. Umożliwia lokalizację drona w przestrzeni

w czasie rzeczywistym dzięki wykorzystaniu sieci GSM, GPS. W wersji zintegrowanej umożliwia sterowanie dronem poprzez wykorzystanie transmisji GSM. Najważniejsze wybrane cechy lokalizatora, wyróżniające go spośród opracowanych w świecie systemów to:

 • automatyczna aktualizacja danych stref lotniczych;
 • możliwe nawiązanie dwukierunkowego połączenia poprzez GSM, GPS;
 • wbudowana dedykowana pamięć do magazynowania danych.

 

BSP BIELIK

Jest autorskim, w całości polskim dronem opracowanym i wyprodukowanym przez Grupę Dron House S.A. Bielik powstał w odpowiedzi na potrzeby użytkowników dronów, w tym służb mundurowych w oparciu o wieloletnie doświadczenie instruktorów i inżynierów Dron House S.A. Na tle konkurencji Bielik wyróżnia się bardzo dobrymi parametrami technicznymi, m.in.: zasięgiem operacyjnym, długotrwałością i maksymalną wysokością lotu, wyposażeniem dodatkowym oraz intuicyjnym sterowaniem. Nowoczesna, kompaktowa konstrukcja płatowca

i systemu sterowania napędem umożliwia również lot w niekorzystnych warunkach atmosferycznych. Pozwala na w pełni autonomiczny lot oraz automatyczny start i lądowanie. Dzięki zastosowaniu innowacyjnej konstrukcji z włókna węglowego oraz kompozytów,

dron BIELIK ma jednolitą, zamkniętą obudowę, która jest pyłoszczelna i wodoodporna. W oparciu o polską myśl techniczną powstał przełomowy, wielozadaniowy, niezawodny i ergonomiczny produkt latający nie wymagający używania dodatkowych systemów logistycznych.

 

Wybrane podstawowe parametry BIELIKA:

 • czas lotu: 50 min
 • MTOM: 5kg
 • udźwig: do 5kg max
 • zasięg: 5 km
 • sensor: głowica kamery RGB do monitoringu (możliwość wymiany głowic).
 • głowica kamery RGB do monitoringu

- rozdzielczość: 5,3 MPix

- zoom: 30x

- jakość wideo: HD

 

Jest to pierwszy polski dron, którego autorska konstrukcja i układ aerodynamiczny pozwalają

na wyjątkowo łatwe i płynne pilotowanie. BIELIK wyposażony jest w komputer oraz lokalizator, które są produktami Grupy Dron House. Dzięki temu, istnieje możliwość dowolnej konfiguracji scenariuszy lotów BIELIKA w czasie rzeczywistym.

 

Dzięki osiągnięciom Dron House S.A. Polska może zostać jednym z nielicznych w Europie

i na świecie państw-producentów BSP podwójnego zastosowania, wyposażonych w system zarządzania i monitoringu. To nowa era dla bezzałogowych statków powietrznych,

które w opracowanym przez Dron House S.A. systemie poprzez sieć GSM stają się kontrolowanymi w pełni, zgodnie z wolą operatora obiektami latającymi. SMD posiada rekomendację Urzędu Lotnictwa Cywilnego oraz Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

Jego implementacja daje też szansę na rozwój wielu polskich przedsiębiorstw skupionych

wokół Polskiej Platformy Technologicznej Systemów Bezzałogowych, a także gwarantuje pełne bezpieczeństwo tych technologii, które powinny być w pełni kontrolowane przez użytkownika. Użycie krajowych wyspecjalizowanych bezzałogowych platform latających przyniesie znaczne korzyści finansowe, obniży koszty szkolenia i utrzymania gotowości systemu do realizacji zadań i zmniejszy ryzyko strat niezamierzonych, oraz zwiększy bezpieczeństwo militarne Polski.

Warto więc zaufać naszym produktom i postawić na polskie technologie.

 

Nasze państwo w dłuższej perspektywie nie planowało i nie rozwijało własnych technologii

i zdolności, nie przeznaczało odpowiednich środków na prace badawczo-rozwojowe i naukowe

w dziedzinie obronności. Jeżeli zatem nie zmienimy podejścia, będziemy zmuszeni kupować swoje bezpieczeństwo za o wiele większą cenę, u tych którzy takie zdolności posiedli. Prowadzenie własnych prac badawczych jest gwarancją niezależności i bezpieczeństwa państwa. Polska powinna rozwijać własne zdolności intelektualne i technologiczno-produkcyjne

oraz inwestować w prace badawczo-rozwojowe i naukowe nie tylko w dziedzinie obronności. Perspektywiczne myślenie o przyszłości interesów narodowych musi w konsekwencji przynieść sukces nie tylko w obszarach związanych z obronnością naszego państwa, ale również

w wymiarze gospodarczym. Inwestycje w innowacje oznaczają nie tylko finansowanie projektów badawczych, ale również, co bardziej istotne, ulgi podatkowe dla przedsiębiorców wdrażających technologie czy sięgających po nowatorskie rozwiązania marketingowe lub produkcyjne.

SIEDZIBA:

ul. Puławska 2,

02-566 Warszawa

  +48 884 330 477

OŚRODEK SZKOLENIOWY:

ul. Puławska 2,

02-566 Warszawa

  +48 505 040 886